Werkvelden

Wij zijn consultants, architecten en ingenieurs. Samen zijn wij als professionals sterk, vormen wij AIBD, internationaal opererend. Werkzaam op het brede veld van de duurzame interactie tussen de mens en zijn omgeving.

Stad en Gebouw

• Architectuur

• Bouwmanagement

• Constructief ontwerpen

• Gebouwinstallatie

• Stedelijke inrichting

In onze bebouwde omgeving moeten steeds verschillende belangen worden behartigd en worden afgewogen: economische groei, verantwoord gebruik van ruimte en grondstoffen en optimale bereikbaarheid. Bovenal is de menselijke factor bepalend. De experts van AIBD weten al deze factoren te combineren.

Infrastructuur & Havens

• Havens en Terminals

• Kunstwerken

• Stedelijke Infrastructuur

• Verkeer en Vervoer

• Wegen en Rails

Een goede infrastructuur en krachtige mainports zijn randvoorwaarden voor een gezonde economie. AIBD heeft een brede expertise in de ontwikkeling en realisatie van infrastructurele plannen, (lucht-)havens, wegen, rails en kunstwerken

Contactgegevens

Advies en Ingenieursbureau Daantje

Burgemeester van den Oeverstraat 20
5076 GL Haaren
Nederland

+31 (0)411 - 62 25 21
+31 (0)6 - 54 71 26 51
info@aibd.nl

KvK: 17212463