Visie

Onze doelstelling willen we bereiken door een betere advisering te geven naar de opdrachtgever dan de concurrent, op het gebied van bouwkundige, civieltechnische en infrastructurele projecten.

Alleen als de randvoorwaarden en gevolgen van de verschillende procesfases (initiatieffase tot en met exploitatiefase) helder zijn geformuleerd en worden gepresenteerd, kan er goed worden geadviseerd en kan besluitvorming op de juiste gronden plaatsvinden.

Door binnen het project een proactieve rol te vervullen, waarbij er o.a. onderzocht wordt hoe de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en middelen van het project verdeeld dienen te worden, kunnen we tot een juiste formulering van de randvoorwaarden komen. En hierin willen we ons gaan onderscheiden van de concurrenten.

‘Doen en denken en denken en doen’ is onze slogan.

Contactgegevens

Advies en Ingenieursbureau Daantje

Burgemeester van den Oeverstraat 20
5076 GL Haaren
Nederland

+31 (0)411 - 62 25 21
+31 (0)6 - 54 71 26 51
info@aibd.nl

KvK: 17212463